Menu

Voor scholen en instellingen

Technics4U

Technics4U is een project voor leerlingen uit het basisonderwijs (groep 7), leerkrachten en ouders. Het project bestaat uit een techniekmanifestatie voor basisschoolleerlingen en bedrijfsbezoeken voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Doelstelling is hen te enthousiasmeren voor techniek.

Een uitgevoerde pilot in november 2008 in de regio Sneek Bolsward heeft tot zoveel enthousiasme en succes geleid dat gezocht wordt naar een brede invoering in geheel Noord Nederland van Technics4U.

Bij een manifestatie van Technics4U zijn ca. 400 basisschoolkinderen, 2 à 3 VMBO-scholen, 1 à 2 ROC’s en 3 à 5 bedrijven bij betrokken.

Technics4U heeft een aantal unieke kenmerken:

 • het technisch bedrijfsleven doet mee;
 • ouders van leerlingen worden betrokken;
 • er wordt een grote groep leerlingen bereikt (minimaal 400 per regio);
 • het project wordt ingebed in bestaande techniekactiviteiten van het basisonderwijs

 

Regionale uitvoering

Technics4U wordt regionaal uitgevoerd. In  Nederland werken TechNet Kringen samen om onder meer de instroom van leerlingen in de techniek te bevorderen. Technics4U is een activiteit die direct aansluit bij de wensen van deze regio’s.

Het project kent de volgende activiteiten:

 • dagdeel techniekmanifestatie voor leerlingen uit het basisonderwijs
 • aansluitend open dag (tussen 10.00 tot 14.00 uur) bij bedrijven voor leerlingen, ouders en leerkrachten
 • inbedding in techniek onderwijs op de basisscholen.

 

Dagdeel techniekmanifestatie op school

De techniekmanifestatie vindt plaats op de techniekafdeling van een (V)MBO school. Zien, doen en denken over techniek, daar draait het om:

 • zien: een spectaculaire film over techniek
 • doen: zelf een werkstuk maken
 • denken: een petje-op-petje-af-quiz over techniek

De leerlingen worden ingedeeld in groepen en doorlopen een strak gepland programma. Een presentator leidt het programma. VMBO-leerlingen begeleiden de basisschoolleerlingen bij het maken van een werkstuk. Een half uur entertainment zorgt voor een vloeiende overgang tussen de verschillende programmaonderdelen. Dit entertainment bestaat onder andere uit de petje-op-petje-af-quiz over techniek, een challenge waarbij leerlingen de strijd met elkaar aanbinden op het podium en het zingen van een technieklied.
De betrokken bedrijven kunnen zich met een stand presenteren. De manifestatie wordt afgerond met het uitdelen van ‘lege’ gereedschapskoffers. Iedere leerling krijgt een koffer met daarin waardebonnen die op de open dag bij de technische bedrijven kunnen worden ingewisseld tegen een stuk gereedschap.

 

Open dag bedrijven

De zaterdag na het techniekevenement op de school openen drie tot vijf bedrijven uit de technische sector hun deuren (tussen 10.00 tot 14.00 uur) voor de leerlingen en diens ouders. Juist ouders zijn belangrijk bij de beeldvorming over techniek en in het keuzeproces bij jongeren.

De kinderen worden rondgeleid en kunnen deelnemen aan doe-activiteiten. Ze krijgen bij elk bezocht bedrijf een stuk gereedschap mee voor in de koffer. Bijvoorbeeld een hamer, schroevendraaier, nijptang of spanningszoeker. Na het bezoeken van alle bedrijven hebben de leerlingen zodoende een gevulde koffer met niet alleen gereedschap maar ook vernieuwd technisch inzicht.

 

Inbedding in techniekactiviteiten van basisscholen

Voorwaarde voor deelname aan Technics4U is het in de klas behandelen van de lesbrief en het oefenen van het technieklied. De materialen voor deze voorbereiding worden per e-mail naar de scholen toegestuurd. De leerkracht wordt persoonlijk geïnformeerd en betrokken bij het programma. De ervaringen van Technics4U worden naderhand binnen de school verwerkt in rapportages voor schoolkranten, website, themabijeenkomsten met andere groepen etc.


Organisatie en werkzaamheden

Technics4U wordt in de regio’s geïnitieerd vanuit de TechNet Kringen en scholen voor beroepsonderwijs. Vaak in samenwerking met de Gemeente en de Provincie.

 

Ondersteuning en medewerking wordt verleend door:

 • TechNet
 • Gemeenten
 • Provincie